Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

nosceteipsum
09:20
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
nosceteipsum
09:20
nosceteipsum
09:20
Latałem sobie dziś nad miastem
To było takie wykurwiaste
Paliłem sobie w chmurkach trawkę
Bo taką kurwa mam zajawkę
— Bonson/Matek - Piotruś Pan
nosceteipsum
09:20
nosceteipsum
09:19
nosceteipsum
09:19
nosceteipsum
09:18
nosceteipsum
09:18
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLlulia Llulia
nosceteipsum
09:18
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaLlulia Llulia
09:17
nosceteipsum
09:17
1126 c130 320
nosceteipsum
09:17
4537 7116 320
nosceteipsum
09:17
09:17
0932 f4ff 320
Reposted fromoolacile oolacile viahermina hermina
nosceteipsum
09:16

July 01 2015

nosceteipsum
08:59
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabzdura bzdura
08:58
nosceteipsum
08:58
8915 e35c 320
Reposted fromechium echium viarozalka rozalka
nosceteipsum
08:58
2446 32e2 320
Reposted fromfoina foina viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
nosceteipsum
08:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl